7 firm chce zaprojektować kwartały w centrum

Oferta jednego wykonawcy mogła dotyczyć  maksymalnie trzech wybranych przez niego  kwartałów i taką ilość zadeklarował każdy z oferentów  w swojej propozycji.

Oferty są obecnie analizowane. Koncepcje urbanistyczne mają powstać dla wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina. Budżet na całość zamówienia to 550 000 zł.

Stworzenie koncepcji zagospodarowania kwartałów w obszarze alei Wojska Polskiego to jedno z zadań w ramach projektu rewitalizacji alei Wojska Polskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wybranego w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.

Zamówienie dotyczy kwartałów:

– nr 8 – ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Jagiellońską – al. Piastów,

– nr 9 – ograniczony Al. Wojska Polskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Monte Casino – ul.       Jagiellońską,

– nr 25 – ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Ściegiennego – al. Piastów – ul. Jagiellońską,

– nr 38  – ograniczony al Wojska Polskiego – ul. Krzywoustego – ul. Ks. Bogusława X,

– nr 39 – ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Śląską – ul. Więckowskiego.

Zamówienie będzie w 100% finansowane z dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (w tym: 85% stanowią środki UE, 15% środki krajowe MIiR).

 

Więcej informacji:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=624A5C13855449D7BCD4647DFD23F0BA