Slide 2

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Miasto Szczecin do 5 lipca czeka na NGOsy, które chciałyby przygotować i zrealizować program animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.   Miasto  oczekuje, że organizacja, której zostanie zlecone zadanie przedstawi w ofercie program animacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, tj. kwartałów zabudowy mieszkaniowej […]

Doradca ds. rewitalizacji wybrany

Po przeanalizowaniu jedynej oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” została ona wybrana do realizacji w/w zadań. Jedyną ofertę w w/w postępowaniu złożyła Renata Bielaszewska – Mamzer, która wraz z współpracownikiem będzie […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Głos ekspertów w debacie

Wraz z wtorkową debatą na temat alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów zakończył się etap rozmów na temat koncepcji zagospodarowania tego odcinka. Debata, podsumowanie W odpowiedzi na list otwarty władze miasta podjęły decyzję by po raz kolejny spotkać się z mieszkańcami i omówić poszczególne etapy rewitalizacji. – Podjęliśmy decyzję […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Wiemy kto poprowadzi punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” zostało wyłonione w procedurze otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Do urzędu miasta w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta konkursowa. Po sprawdzeniu przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, czy spełnia wymogi formalne komisja konkursowa […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Zapraszamy do debaty

W związku z niegasnącym zainteresowaniem mieszkańców planami rewitalizacji alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów zapraszamy na kolejne już otwarte spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli okazję po raz kolejny zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania tego odcinka, metodologią ich powstania oraz poznać szczegóły rozwiązania, które zdaniem mieszkańców […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Jedna oferta na doradcę ds. rewitalizacji

Do Urzędu Miasta wpłynęła jedna oferta w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  305 500,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Optymalny wariant 1 z autobusem elektrycznym

Takie założenia będą towarzyszyły przygotowywanemu wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursowi na zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja 2017 r. Po wielu konsultacjach, debatach, spotkaniach z mieszkańcami i ekspertami zdecydowana większość opowiedziała się za wariantem zakładającym przebudowę alei w układzie dwóch jezdni jednokierunkowych o pasach ruchu po […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Jedna oferta na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Do Urzędu Miasta wpłynęła jedna oferta na prowadzenie punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Po sprawdzeniu przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, czy złożona oferta spełnia wymogi formalne zostanie zwołana komisja konkursowa, która oceni ją pod względem merytorycznym i […]