Jak zagospodarować kwartały w centrum – przetarg

Miasto poszukuje autorów koncepcji urbanistycznych zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina.

Oferta jednego wykonawcy może dotyczyć  maksymalnie trzech wybranych przez niego  kwartałów. Stworzenie koncepcji zagospodarowania kwartałów w obszarze alei Wojska Polskiego to jedno z zadań w ramach projektu rewitalizacji alei Wojska Polskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wybranego w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.

Zamówienie dotyczy kwartałów:

– nr 8 – ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Jagiellońską – al. Piastów,

– nr 9 – ograniczony Al. Wojska Polskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Monte Casino – ul.       Jagiellońską,

– nr 25 – ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Ściegiennego – al. Piastów – ul. Jagiellońską,

– nr 38  – ograniczony al Wojska Polskiego – ul. Krzywoustego – ul. Ks. Bogusława X,

– nr 39 – ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Śląską – ul. Więckowskiego.

Firmy zainteresowane opracowaniem koncepcji urbanistycznych swoje oferty mogą składać w Urzędzie Miasta Szczecin,  Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 12.09.2018 r., do godz. 11:30.

Zamówienie będzie w 100% finansowane z dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (w tym: 85% stanowią środki UE, 15% środki krajowe MIiR).

Więcej informacji:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=624A5C13855449D7BCD4647DFD23F0BA