Kolejne wydarzenia dla mieszkańców

Już niebawem kolejne stowarzyszenia zorganizują m.in. spotkania, pikniki sąsiedzkie, i warsztaty dla mieszkańców rewitalizowanych kwartałów. 
 
W otwartym konkursie ofert na przygotowanie i realizację programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” zorganizowanym przez miasto wzięły udział 4 podmioty.
 
Najciekawszy zdaniem komisji konkursowej program przedstawiły wspólnie Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki wraz ze Stowarzyszeniem Media Dizajn.
– Oferta jest staranna, spójna i odpowiada założonym kryteriom – argumentują swój wybór członkowie komisji konkursowej. – Stowarzyszenia wykazują znajomość tematyki związanej z rewitalizacją oraz przedstawiły atrakcyjną i adekwatną do celów zadania i grupy odbiorców ofertę. Ponadto liczba planowanych wydarzeń oraz beneficjentów zadania znacznie przewyższa zakładane minimum.
 
Stowarzyszenia część programu planują zrealizować w „Obiekcie Kreatywnym” przy ulicy Królowej Jadwigi 2/2. W programie jest kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń.
– Planujemy wyjście w przestrzeń podwórek sąsiadujących z aleją Wojska Polskiego, pokazanie i przypomnienie mieszkańcom historii tego miejsca – mówi  Rafał Bajena, ze Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki. – Nasz program będzie adresowany do mieszkańców w różnym wieku. Już dziś serdecznie zapraszamy.
 
Realizacja zadania przewidziana jest do 31 grudnia 2017 r. Umowa zostanie podpisana w ciągu kilku najbliższych dni. Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50 tysięcy złotych. Zadanie jest realizowane ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.