Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji Alei

Od 4 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. odbędą się konsultacje dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i przyjmowanie:

  • wniosków za pomocą formularza pn. Wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin;
  • propozycji i uwag za pomocą formularza pn. Propozycje i uwagi dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

Wnioski przyjmowane będą do 3 lutego 2017 roku. Opinie i wnioski składać można osobiście w Urzędzie Miasta, drogą elektroniczną lub wysłać pocztą na poniższe adresy:

  • drogą elektroniczną, wysyłając na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl
  • wysłać pocztą na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  • złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.