Mieszkańcy zadecydują o wnętrzach kwartałów

Miasto szuka wykonawcy, który przeprowadzi badania socjologicznego wśród mieszkańców 5 kwartałów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego. Termin nadsyłania ofert mija 24 lipca br.

Poprzez badanie Miasto ma zamiar pozyskać dane i informacje, które posłużą w dalszej kolejności w  podejmowaniu optymalnych decyzji w procesie opracowania koncepcji zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu  Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa w Szczecinie.

Dzięki badaniom uda się poznać odpowiedzi na pytania dot.:

  • postrzegania przez mieszkańców otoczenia wnętrza kwartału (jaka jest ogólna ocena wnętrza jako przestrzeni półpublicznej w aspektach: społecznym, funkcjonalnym, estetycznym, rekreacyjnym, komunikacyjnym oraz jako miejsca zamieszkania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej – jakie są mankamenty, główne problemy i źródła obecnego kryzysu oraz mocne strony, ocena jego aktualnego stanu, ocena poczucia bezpieczeństwa, pozyskanie informacji o indywidualnym charakterze wnętrza kwartału, badanie poziomu zadowolenia ze stanu istniejącego i stopnia identyfikacji z badanym obszarem, itp.);
  • postaw i preferencji mieszkańców w odniesieniu do przyszłego kształtu wnętrza kwartału w aspektach: społecznym, funkcjonalnym, estetycznym, rekreacyjnym, komunikacyjnym, wizji mieszkańców w odniesieniu do jego przyszłego charakteru;
  • gotowości uczestnictwa w rozstrzyganiu o sprawach zagospodarowania wnętrza kwartału oraz w działaniach rewitalizacyjnych.
  • obecnego użytkowania wnętrz kwartałów oraz zasięgu ich oddziaływania (kto, jak często, w jakim celu przychodzi/przyjeżdża i korzysta z wnętrza kwartału);

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju RP i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 , wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.

 

Więcej informacji:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131078.asp?soid=25085B08208646F1BC3EEF7FCAFD5043

wojskapolskiego.szczecin.eu

 

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin