Nowa jakość dla Szczecina: Konkurs dla NGO-sów

Jesteś organizacją pozarządową? Masz pomysł na działanie rewitalizacyjne? Ten konkurs może być dla Ciebie. Zapraszamy!

Do 20 lutego 2018 roku czekamy na zgłoszenia organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniami w obszarze rewitalizacji (tj. osiedla Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn, w szczególności mieszkańców kwartałów zabudowy mieszkaniowej przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów).

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. W ramach projektu należy zorganizować co najmniej pięć, bezpłatnych dla uczestników wydarzeń/działań w formie np. spotkania, warsztatów, itp. z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Terminy organizacji wydarzeń muszą obejmować zarówno godziny poranne jak i popołudniowe, w tym co najmniej jedno wydarzenie weekendowe.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50 000,00 zł. Środki przyznane w formie dotacji należy wykorzystać do dnia 31 października 2018 roku.
Czekamy na pomysły i propozycje!

Szczegóły oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=68C5B7057ACE473E9F8FF542A68376DD

Projekt realizowany ze wsparciem środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.