„Nowa jakość dla Szczecina”: Ostatnie dni konsultacji

Tylko do piątku, (20.10.2017r.) trwa zbieranie opinii i uwag mieszkańców na temat projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacja dla Szczecina na lata 2017 – 2023.

 Zaktualizowany program będzie kompleksowym dokumentem przedstawiającym plan działań miasta w zakresie rewitalizacji na najbliższe lata.

Mieszkańcy podczas konsultacji mogą ocenić projekty działań rewitalizacyjnych, które zostały zapisane w projekcie.

Po dwóch spotkaniach konsultacyjnych, podczas których mieszkańcy mogli osobiście zapoznać się z aktualizacją i porozmawiać na temat przedsięwzięć w niej zawartych do 20 października mogą to jeszcze zrobić osobiście (projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/).

Uwagi do projektu przyjmowane są za pomocą formularza, dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin:http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin i w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy!

Formularz i projekt LPR dostępne na stronie:

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116231.asp