„Nowa jakość dla Szczecina” : Z mieszkańcami o rewitalizacji

Za nami kolejne spotkanie dotyczące planów rewitalizacji Szczecina. Tym razem z mieszkańcami rozmawialiśmy w bibliotece Promedia.

Podczas spotkania był czas nie tylko na przedstawienie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, ale również projektów w nim zawartych, wraz z uzasadnieniem ich realizacji.

– Proces rewitalizacji jest kluczowy dla naszego miasta, dlatego uważamy, że warto rozmawiać o każdym etapie jego realizacji – podsumowuje spotkanie Jarosław Bondar, architekt miasta. – Rozmowy  z mieszkańcami pomagają nam w tworzeniu planu działań, tak by mieć na względzie przede wszystkim potrzeby mieszkańców.

Wszystkim osobom, które jeszcze nie zapoznały się z projektem LPR przypominamy, że do 20 października 2017 trwa zbieranie opinii i uwag mieszkańców na temat projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacja dla Szczecina na lata 2017 – 2023. Mieszkańcy podczas konsultacji mogą ocenić projekty działań rewitalizacyjnych, które zostały zapisane w projekcie. Uwagi przyjmowane są za pomocą formularza, dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin:http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin i w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

4) złożenie podczas otwartego spotkania w dniu 10 października 2017 r. oraz spaceru studyjnego w dniu 7 października 2017 r. na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecin prowadzącego spotkanie lub spacer.

Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Formularz i projekt LPR dostępne na stronie:

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116231.asp