„Nowa jakość dla Szczecina”: Zapraszamy na spacer po obszarze rewitalizacji

Już w sobotę (7.10.2017r.) zapraszamy na spacer studyjny po obszarze rewitalizacji, na którym zaprezentowane zostaną planowane przedsięwzięcia ujęte w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Spotykamy się o godzinie 11:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie.

Zaktualizowany plan będzie kompleksowym dokumentem przedstawiającym plan działań miasta w zakresie rewitalizacji na najbliższe lata.

W ramach konsultacji zapraszamy również na otwarte spotkanie z mieszkańcami, poświęcone projektowi aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Szczecina, które odbędzie się w dniu 10 października 2017 r.(wtorek) o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

Do 20 października 2017 trwa zbieranie opinii i uwag mieszkańców na temat projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacja dla Szczecina na lata 2017 – 2023. Mieszkańcy podczas konsultacji będą mogli ocenić projekty działań rewitalizacyjnych, które zostały zapisane w projekcie. Uwagi przyjmowane są za pomocą formularza, dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin i w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

4) złożenie podczas otwartego spotkania w dniu 10 października 2017 r. oraz spaceru studyjnego w dniu 7 października 2017 r. na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecin prowadzącego spotkanie lub spacer.

Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Formularz i projekt LPR dostępne na stronie:

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116231.asp