Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: 5 wizji konkursowych

30 listopada dowiemy się jak ma wyglądać aleja Wojska Polskiego w nowej odsłonie, to wtedy poznamy zwycięzców konkursu architektonicznego na zagospodarowanie alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów.

Z 27 podmiotów dopuszczonych do udziału w konkursie swoje prace złożyło 5. Do momentu ogłoszenia wyników prace są anonimowe.

Przypominamy. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30 listopada 2017 roku. Zwycięzca, oprócz nagrody – 35 tys zł brutto, zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 20 tys zł brutto, a trzech zdobywców wyróżnień po 5 tys zł brutto.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Termin realizacji projektu został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Więcej informacji oraz lista uczestników dopuszczonych do konkursu:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50547.asp?soid=80EC40DCA8964650AAED850DC93E21F9