Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Jedna oferta na doradcę ds. rewitalizacji

Do Urzędu Miasta wpłynęła jedna oferta w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  305 500,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

Ofertę złożyła firma:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

1.

Renata Bielaszewska-Mamzer
ul. Witosa 5
Kamień Pomorski
72-440, ul. Witosa 5

Za jeden miesiąc realizacji 15 000 brutto

 

Obecnie oferta jest analizowana.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.