Rewitalizacja alei Wojska Polskiego – koncepcja

Po analizach ruchu drogowego, licznych konsultacjach i badaniach społecznych wybrano najbardziej optymalny wariant modernizacji alei Wojska Polskiego. Dwa jednokierunkowe pasy ruchu, zachowanie istniejącej liczby miejsc parkingowych i ograniczenie prędkości do 30 km/h to część zmian jakie pojawią się na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów.

Badania i analizy ruchu drogowego alei Wojska Polskiego prowadzono cały ubiegły rok. Na spotkaniach dotyczących rewitalizacji tej części Śródmieścia omawiano różne warianty rozwiązań opracowanych na zlecenie Miasta. W wyniku zebranych uwag oraz sugestii ze strony mieszkańców, stowarzyszeń, radnych i osób zaangażowanych w proces przemian Alei Wojska Polskiego opracowano koncepcję przebudowy alei. Przygotowany przez pion Architekta Miasta plan modernizacji alei zakłada rozwiązanie korzystne z punktu widzenia zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

– Wojska Polskiego od dwóch lat wraca w różnych kontekstach związanych z planami rewitalizacji, odtworzenia rangi alei, która była przez kilkadziesiąt lat główną linią miasta – osią Śródmieścia – powiedział podczas dzisiejszej konferencji Piotr Mync- zastępca prezydenta miasta.

Nowy układ jezdni

Według wypracowanej koncepcji, aleja Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zgody do placu Szarych Szeregów będzie podzielona dwoma jednokierunkowymi pasami ruchu, z wydzieloną siedmiometrową przestrzenią między nimi, na której znajdą się skośne miejsca parkingowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu uda się nie tylko zachować istniejącą ilość miejsc parkingowych, ale również uzyskać kilka dodatkowych. Łącznie na alei będą mogły stanąć 202 samochody.

Na całym przebudowanym odcinku zostanie wprowadzona strefa ruchu uspokojonego tzw. strefa „30”. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na poruszanie się rowerzystom bez konieczności wyznaczania dodatkowej ścieżki dla rowerów.

Na planach wzdłuż alei rozmieszczono 12 tzw. punktów dostaw. Miejsca te zlokalizowano bezpośrednio przy zewnętrznej krawędzi jezdni.