Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Ruszył konkurs architektoniczny

Do 13 lipca, do godz. 15.00 trwa składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Powierzchnia obszaru opracowania konkursowego to 3,346 ha.

– Konkursy architektoniczne w Szczecinie pokazały, że to dobra droga – powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek. – Liczę, na duże zainteresowanie architektów i końcowy efekt, który zadowoli większość mieszkańców. Na al. Wojska Polskiego patrzymy szerzej aniżeli tylko na modernizację ulicy. To cały szereg działań rewitalizacyjnych w centrum których jest człowiek.

Konkurs jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, pula nagród to 70 tys zł brutto.

– Dziś najważniejszym wydarzeniem jest ogłoszenie konkursu, ale jednocześnie należy pamiętać o całym szeregu działań zaplanowanych w tej przestrzeni, a dotyczących przede wszystkim działań społecznych, organizowanych dla mieszkańców tej okolicy – mówił Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Już za chwilę swoją działalność rozpoczyna punkt konsultacyjny, miejsce stworzone by nie tylko informować mieszkańców o poszczególnych etapach rewitalizacji, ale również aktywizować i integrować. W tej lokalizacji swoje działania prowadzić będzie również doradca ds. rewitalizacji, a do 5 lipca czekamy na oferty organizacji pozarządowych, które chciałyby zorganizować 5 wydarzeń dla mieszkańców tych okolic.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30 listopada 2017 roku. Zwycięzca, oprócz nagrody – 35 tys zł brutto, zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 20 tys zł brutto, a trzech zdobywców wyróżnień po 5 tys zł brutto.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Termin realizacji projektu został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Więcej:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50547.asp?soid=80EC40DCA8964650AAED850DC93E21F9

prezentacja WP 2017-06-27_JB