Street Art w Szczecinie – odsłona druga

7 z 11 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta w ramach projektu Street Art, będzie realizowanych w naszym mieście w drugiej odsłonie projektu. 

Murale, warsztaty rzeźbiarskie i napis – takie projekty zostały zgłoszone i będą realizowane w naszym mieście w najbliższym czasie. W sumie działania artystów obejmą całe miasto i pojawią się w 7 różnych lokalizacjach.

Wyboru spośród wszystkich zgłoszonych projektów dokonywała komisja konkursowa. Oceniano m.in. ogólnodostępność projektów, uzyskanie trwałego efektu poprawy estetyki i funkcjonalności wskazanych miejsc, włączenie w działania związane z realizacją projektu mieszkańców bezpośrednio związanych z wybranym obszarem,  a także realizacja innych działań mających na celu społeczną akceptację projektu tj. np. uzyskanie wstępnej, pozytywnej oceny Rady Osiedla na terenie którego planowana jest realizacja projektu, włączenie organizacji pozarządowych i osób związanych z danym miejscem lub obiektem.

Łączny koszt projektów do realizacji: 453 210,87 zł

Projekty zostaną zrealizowane w ramach projektów  Gminy Miasto Szczecin pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy – Street Art.” Oraz „Poprawa estetyki przestrzeni Miasta Szczecin”.

 

Więcej:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11368.asp