Projekt „Street Art 2018”: Zgłoszenia do końca czerwca

Do 30 czerwca 2018 r. czekamy na propozycje działań artystycznych, których celem będzie poprawa błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy.

– Kontynuujemy projekt, który został zapoczątkowany i zrealizowany w 2017 roku na terenie objętym rewitalizacją, czyli  w centrum  naszego miasta – mówi Jarosław Bondar, architekt miasta. – Tym razem jest on skierowany również w stronę potrzeb północnych dzielnic i tam m.in. będzie realizowany w 2018 roku . Zapraszamy do współpracy!

Szanse na realizacje mają propozycje działań twórczych, artystycznych, które w sposób trwały będą poprawiały estetykę i funkcjonalność wybranych miejsc w Szczecinie.

– Do współpracy i przedstawienia nam swoich pomysłów zapraszamy nie tylko profesjonalnych artystów, ale również organizacje i stowarzyszenia, które mają swój autorski pomysł na działanie związane ze sztuka ulicy  Street Art – dodaje Jarosław Bondar. – Wszystkie propozycje zostaną rozpatrzone, a najciekawsze i spełniające wszystkie wymogi zostaną zrealizowane.

Szczegóły, warunki oraz niezbędne informacje dostępne na stronie:

 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11368.asp